Szkolenie online: Prawne aspekty działalności w zakresie walut wirtualnych.

31 października wchodzą w życie nowe przepisy ustawy o AML dla branży kryptowalut (walut wirtualnych)!

Jeżeli prowadzisz lub chcesz prowadzić działalność w zakresie kryptowalut jako kantor, giełda czy pośrednik musi zarejestrować się w specjalnym rejestrze.

Cena:

1.845,00 5.535,00 

Wyczyść

Jeżeli więc prowadzisz krypto-biznes musisz nie tylko wypełniać obowiązki instytucji obowiązanej, ale jeszcze wpisać się do specjalnego rejestru.

Wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych po spełnieniu warunków!
Wpis do rejestru jest możliwy po spełnieniu 2 warunków.

Pierwszy warunek zakłada, że osoby zaangażowane w dany biznes kryptowalutowy są niekarane.
Drugi warunek zakłada natomiast, że osoby te:

• ukończyły szkolenie bądź kurs obejmujący prawne lub praktyczne zagadnienia związane z działalnością w zakresie walut wirtualnych lub
• wykonywały przez okres co najmniej roku, czynności związane z działalnością w zakresie walut wirtualnych.

Spełnienie tych warunków musi być w odpowiedni udokumentowane.
Najprostszą i najbezpieczniejszą opcją, jest więc ukończenie szkolenia, które potwierdzi, że masz wiedzę prawną jak prowadzić swój biznes.

Jaki jest plan szkolenia Prawne aspekty działalności w zakresie walut wirtualnych.

Szkolenie będzie dotyczyć prawnych aspektów prowadzenia działalności w zakresie walut wirtualnych.
Podczas szkolenia omówimy następujące kwestie:

1) Kwalifikacja walut wirtualnych (kryptowalut) na gruncie prawa polskiego i europejskiego.
2) Obowiązki firm kryptowalutowych wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

a. zasady i warunki rejestracji w rejestrze przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie walut wirtualnych,
b. podstawowe informacje o obowiązkach instytucji obowiązanej w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

3) Warunki świadczenia usług dot. walut wirtualnych i niezbędna dokumentacja, ze szczególnym uwzględnieniem różnic dla działalności online i offline.
4) Prawa konsumentów korzystających z usług przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie walut wirtualnych.
5) Obowiązki w zakresie dokumentacji dokonywanych transakcji.
6) Współpraca z organami ścigania i dobre praktyki w tym zakresie.

Szkolenie zakończy się sesją QandA.

Więcej przeczytasz tutaj. 

ZAREJESTRUJ SIĘ

ZALOGUJ SIĘ